មុខតំណែង៖ សហការីលក់តាមទូរស័ព្ទ

ការទទួលខុសត្រូវ

• សម្រេចគោលដៅការលក់ដែលបានដាក់់ជូន
• បង្ហាញនិងប្រឹក្សាផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន
• អាចបញ្ចូលពត៌មានអតិថិជននៅពេលចុះឈ្មោះបានត្រឹមត្រូវ
• ចេះណែនាំផលិតផល និង សេវារបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យត្រូវទៅនឹងតំរូវការអតិថិជន
• ធ្វើរបាយការណ៍ជូនប្រធាន

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

• និស្សិតកំពុងសិក្សាសាកលវិទ្យល័យឆ្នាំទី៣ ឬទី៤ ឡើងទៅ (ចំពោះនិស្សិតឆ្នាំទី១ និងទី២ ប្រសិនបើពូកែជំនាញទំនាក់ទំនង ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ) • ចេះសរសេរឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស • មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ • អត្តចរិតល្អ និងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង • ពូកែខាងទំនាក់ទំនង និង មានអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន • មានភាពប៉ិនប្រសព្វដោះស្រាយក្នុងស្ថានភាពលំបាក • ចេះគ្រប់គ្រង និងគោរពពេលវេលាបានល្អ

តើប៊ីម៉ាផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះ?

• ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស • ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សប្រកួតប្រជែងជាមួយកម្រៃជើងសារល្អ • ធ្វើការ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ចូលម៉ោង ៨:៣០ព្រឹក ចេញម៉ោង៥:៣០ល្ងាច សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់ ១ម៉ោង) • ធានារ៉ាប់រងក្នុងម៉ោងធ្វើការ និងកញ្ចប់សុខភាពប្រចាំឆ្នាំ • ការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈដែលអនុលោមតាមច្បាប់ និងប្រាក់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យទៅលើសមត្ថិផលការងារដែលសម្រេចបាន។ មានឱកាសអភិវឌ្ឍជំនាញនិងវប្បធម៌ការគោរពគ្នាជាមួយភាពរីករាយ។យើងផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពជូននិងផ្តល់ឱកាសអោយអ្នកបញ្ចេញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួន។ ចូលរួមជាមួយប៊ីម៉ា អ្នកជាផ្នែកមួយរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលធ្វើអោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរដោយការការពារហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្រូវការ។

Job Category: Sales
Job Type: Full time
Job Location: Phnom Penh

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx