.

ខាងក្រោមនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់អ្នកទទួលផល ឬ អតិថិជនដែលបានទទួលសំណងធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន ប៊ីម៉ា នាពេលកន្លងមក។

.

អ្នកស្រី ថាន់ ស៊ីថា

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត Smart បានជួយដល់ខ្ញុំក្នុងគ្រាលំបាក។ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សំណងនេះ វានឹងអាចឲ្យខ្ញុំប្រាកដថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាបាន។ អរគុណប៊ីម៉ា និង Smart! អ្នកស្រី ថាន់ ស៊ីថា--ភរិយារបស់អតិថិជន

អ្នកស្រី តេស កាសុំ

ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់លុយនេះសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យសព្វប្តីរបស់ខ្ញុំ និងទុកខ្លះឲ្យកូនទៅរៀន។ អរគុណប៊ីម៉ា និង Smart ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារខ្ញុំ ដោយបានផ្តល់នូវសំណងនេះ។ អ្នកស្រី តេស កាសុំ -- ប្រពន្ធអតិថិជន

អ្នក​ស្រី សុខុម សុឃីម

ខ្ញុំសម្បាយចិត្ត និងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន ប៊ីម៉ា និង Smart ដែលបានជួយខ្ញុំក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះតាមរយៈការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និងការសិក្សារបស់កូនៗខ្ញុំ។ អ្នកស្រី សុខុម សុឃីម ភរិយារបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រង

លោក ផាន សុផារ៉ា

ខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់លុយនេះសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនប្រុសខ្ញុំ។ ខ្ញុំចង់អរគុណដល់ប៊ីម៉ា និង Smart តែម្តង ហើយ ខ្ញុំជឿជាក់លើប៊ីម៉ា ដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារខ្ញុំពិតៗ។ ផាន សុផារ៉ា--ស្វាមីរបស់អតិថិជន