ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

អ៊ីម៉ែលសេវាអតិថិជន៖ customerservice@kh.milvik.com

លេខទូរស័ព្ទការិយាល័យ៖ ០២៣ ២២១ ៩១៨

 

លេខទូរស័ព្ទថូលហ្វី៖ ១៨០០ ២០០ ៣០០
(ចន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង ៧ ព្រឹក ដល់ ១០ៈ៣០យប់ ដោយមិនគិតថ្ងៃឈប់សម្រាក)

 

លេខទូរស័ព្ទ SMART-BIMA៖ ០១០ ២៤២ ២៤៨

(ចន្ទ ដល់ សុក្រ ពីម៉ោង ៧ ព្រឹក ដល់ ១០ៈ៣០យប់ ដោយមិនគិតថ្ងៃឈប់សម្រាក)

 

 

អាសយដ្ឋាន៖ The iCON Professional Building – អាគារលេខ ២១៦ បន្ទប់លេខ ៦៨E១ ជាន់ទី ១ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ