ទំនាក់ទំនងផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនតាមរយៈ

ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១០ ២៤២ ២៤៨ / ១៨០០ ២០០ ៣០០ (ឥតគិតថ្លៃ)
ម៉ោងធ្វើការ៖ ៨:០០ នាទីព្រឹក – ៦:០០ នាទីល្ងាច
ហ្វេសប៊ុកផេក៖ BIMA Cambodia
អុីម៉ែល៖ [email protected]

អាស័យដ្ឋាន៖
ជាន់ទី៨ (ប្រាំបី) នៃអគារសកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU)
អគារលេខ៣៦ ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ