អំពីប៊ីម៉ា

ប៊ីម៉ាកម្ពុជា ជាផ្នែកមួយរបស់ប៊ីម៉ា ។ ពួកយើងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពឈានមុខគេតាមទូរសព្ទ័ និង សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ពួកយើងបាននាំមកនូវផលិតផលសាមញ្ញ និង ផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់អតិថិជនរាប់លាននាក់។
ប៊ីម៉ាបានបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ 2014 ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានគុណភាពដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ពួកយើងបានជួយប្រជាជនចំនួន 500,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយបានទទួលនូវសេវាកម្ម រួមទាំងបានផ្តល់ទឹកប្រាក់សំណងជាង 1.2 លានដុល្លារ។

ឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ដើម្បីសម្រួលការរស់នៅរបស់មនុស្ស

យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយ ការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងបាន ដែលរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ ជាមួយនិង ភ្នាក់ងារដើម្បីព្រឹក្សារ និងពន្យល់ទៅកាន់អតិថិជន អោយយល់ដឹងពីការធានារ៉ាប់រង ក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្រុមការងារ

Kiri Chhoeung

លោក សែន គិរី

ប្រធាន នាយកប្រតិបត្តិ

Rotha Leang

លោក លាង រដ្ឋា

នាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

Kiri Chhoeung

កញ្ញា គិរី កែវរាសី

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស

លោក សុខ ពិសី

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

ការចូលរួមចែករំលែករបស់យើង

យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអាចជួយការពារអ្នក និង ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ។

សេវាកម្មរបស់យើងនឹងធ្វើការការពារ ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ រឺ មានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតឡើង អ្នក រឺ គ្រួសារអ្នកនឹងមានការការពារខ្លះផ្នែកហិរញវត្ថុ៕

សេវាកម្មរបស់យើងបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាព ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជាទូទាំងមួល ប្រសិនបើគ្មានធានារ៉ាប់ទេ ពួកគាត់នឹងជួបវិបត្តផ្នែកហិរញវត្ថុពុំខាន។

នេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់អតិថិជនយើង

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | លក្ខខណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ