អំពីប៊ីម៉ា

ប៊ីម៉ាកម្ពុជា ជាផ្នែកមួយរបស់ប៊ីម៉ា ។ ពួកយើងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មសុខភាពឈានមុខគេតាមទូរសព្ទ័ និង សេវាកម្មធានារ៉ាប់រងក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ពួកយើងបាននាំមកនូវផលិតផលសាមញ្ញ និង ផលិតផលដែលមានតម្លៃសមរម្យដល់អតិថិជនរាប់លាននាក់។
ប៊ីម៉ាបានបើកដំណើរការនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ 2014 ដើម្បីផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានគុណភាពដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ពួកយើងបានជួយប្រជាជនចំនួន 500,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអោយបានទទួលនូវសេវាកម្ម រួមទាំងបានផ្តល់ទឹកប្រាក់សំណងជាង 1.2 លានដុល្លារ។

ឥទ្ធិពលនៃបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ដើម្បីសម្រួលការរស់នៅរបស់មនុស្ស

យុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយ ការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងបាន ដែលរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាទូរសព្ទ័ ជាមួយនិង ភ្នាក់ងារដើម្បីព្រឹក្សារ និងពន្យល់ទៅកាន់អតិថិជន អោយយល់ដឹងពីការធានារ៉ាប់រង ក្នុងទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។

ក្រុមការងារ

Kiri Chhoeung

លោក ឈឿង គីរីរត្ន័

ប្រធាន នាយកប្រតិបត្តិ

Rotha Leang

លោក លាង រដ្ឋា

នាយកប្រតិបត្តិ ផ្នែកហិរញវត្ថុ

Pengnam Chhou

លោក ឈួ ប៉េងណាំ

នាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការ និង សេវាកម្ម

Kiri Chhoeung

លោក ប៉ែន ពិសិដ្ឋ

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

Rotha Leang

លោក មុំ គីរីវឌ្ឍនៈ

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស

ការចូលរួមចែករំលែករបស់យើង

យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអាចជួយការពារអ្នក និង ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក ។

សេវាកម្មរបស់យើងនឹងធ្វើការការពារ ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ រឺ មានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតឡើង អ្នក រឺ គ្រួសារអ្នកនឹងមានការការពារខ្លះផ្នែកហិរញវត្ថុ៕

សេវាកម្មរបស់យើងបានជួយសម្រួលដល់ជីវភាព ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជាទូទាំងមួល ប្រសិនបើគ្មានធានារ៉ាប់ទេ ពួកគាត់នឹងជួបវិបត្តផ្នែកហិរញវត្ថុពុំខាន។

នេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ របស់អតិថិជនយើង

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia