ផលិតផលស្មាត

ដៃគូរសហការណ៍របស់ប៊ីម៉ានៅកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តដែលឈានមុខគេ បាននាំមកនូវសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងផ្តាច់មុខ, ដែលការចំណាយធ្វើការកាត់ទៅតាមសមតុល្យទឹកប្រាក់នៃស៊ីមស្មាតរបស់អ្នក។

ការធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិតស្មាត

ជីវិតតែងតែមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់ហើយអ្នកក៏មិនដែលដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅខាងមុខដែរ! រៀបរៀងដោយប៊ីម៉ា, ផ្តល់នូវសេវាធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិខ្នាតតូចឈានមុខគេ និងសេវាកម្មសុខភាព, ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត គឺអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អតិថិជនស្មាត ដែលមានបំណងថែរក្សាគ្រួសាររបស់អ្នកដោយការផ្តល់ ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នករហូតដល់ 5000ដុល្លា ប្រសិនបើអ្នកទទួលមរណៈភាព។ អ្នកទទួលផលសំណងរបស់អ្នកក៏អាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងដោយឥតគិតថ្លៃប្រសិនបើ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ ប្រើប្រាស់ស៊ីមស្មាត!

ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត ស្មាត

 
 
តំលៃចាប់ពី$2.40

 
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
បុព្វលាភ12សេន/ថ្ងៃ*=2.40USD/ខែ
 
សំណង5,000 USD

ធានារ៉ាប់រងលើអាយុជីវិត ស្មាត

តំលៃចាប់ពី$2.40

 
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
បុព្វលាភ12សេន/ថ្ងៃ*=2.40USD/ខែ
 
សំណង5,000 USD
គោលការណ៍នៃការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត

១. ការចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រង, អ្នកត្រូវតែមានអាយុចន្លោះពី 18 រហូតដល់ 69ឆ្នាំ (រាប់បញ្ចូលទាំងពីរ)។ សុពលភាពនៃការធានារ៉ាប់រងតែក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

២. ប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ចុះឈ្មោះស៊ីមកាតច្រើនទៅលើធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតស្មាត, គឺមានមានសុពលភាពតែស៊ីមកាតមួយប៉ុណ្ណោះ។

៣.​ ដើម្បីអោយអ្នកទទួលផលសំណងទទួលបានការធានាដោយឥតគិតថ្លៃ, (នាង/គាត់) ត្រូវតែជាអតិថិជនស្មាតប្រើប្រាស់ប្រភេទស៊ីមបង់លុយមុនប្រើប្រាស់ក្រោយ ហើយត្រូវតែមានអាយុចន្លោះពី 18 រហូតដល់ 69ឆ្នាំ(រាប់បញ្ចូលទាំងពីរ)។ អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទទួលផលសំណងនឹងចាប់ផ្តើមលើកាលបរិច្ឆេទដូចគ្នានឹងម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហើយនឹងមានភាពស្មើគ្នាទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផងដែរ។

៤. ​ការកាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រង នឹងទទួលបានការធានារ៉ាប់រង100%(សម្រាប់ម្ចាស់ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រង នឹងអ្នកទទួលផលសំណងខាងលើ)​​ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះ,​ ហើយការធានារ៉ាប់រងនឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទឹកប្រាក់បានជោគជ័យ, ឧទាហរណ៏ៈ ប្រសិនបើ លក្ខិណាបានធ្វើការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី15 ខែមករា, ការកាត់បុព្វលាភរបស់នាង នឹងការធានា100%ដោយឥតគិតថ្លៃទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី16ខែមករា, ហើយការធានាពិតរបស់នាងនឹងចាប់ផ្តើមធានានៅថ្ងៃទី1 ខែមីនា អាស្រ័យលើការកាត់ទឹកប្រាក់ពីខែមុន(ការធានារ៉ាប់រងទាំងពីរ ទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ នឹងជំងឺ)

៥. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភរ៉ាប់រងពេញលេញមិនត្រូវបានកាត់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ នោះផ្នែកខ្លះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលបានកាត់។

៦.​ ការទាមទារសំណងត្រូវបានទុករយៈពេលរហូតដល់ 3 ខែនៃការទទួលមរណៈភាពរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណ។​ ដើម្បីមានសិទ្ធិទាមទារសំណង, ម្ចាស់ប័ណ្ណមិនត្រូវមានបញ្ហាសុខភាពមុនពេលចុះឈ្មោះ។

៧. ដំណើរការនៃការទាមទារសំណងនឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានដាក់ជូន៖

ក. ភស្តុតាងនៃការចុះឈ្មោះ(សារបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះ ឬសារទទួលបានការធានារ៉ាប់រង)

ខ. ឯកសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារ,ប័ណ្ណបើកបរ ឬលិខិតឆ្លងដែន) ។

គ. ភ័ស្តុតាងនៃមរណៈភាព (លិខិតបញ្ជាក់ពីមរណៈភាព, លិខិតបញ្ជាក់វេជ្ជសាស្រ្តពីមូលហេតុនៃការស្លាប់,ឬលិខិតផ្លូវការពី ភូមិ ឬសង្កាត់ដែលមានការអនុញ្ញាត) ។

៨.​ ការទាមទារសំណងនឹងមិនត្រូវបានសងទេប្រសិនបើការស្លាប់កើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលពីចំណុចណាមួយខាងក្រោមនេះ៖

ក. ការធ្វើអត្តឃាត

ខ. សង្គ្រាម, ការបះបោរកុបកម្ម ឬចលាចលស៊ីវិល។

គ. ការប្រព្រឹត្ត ឬញុះញង់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ,​ការទទួលទានគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រឿងញៀន ឬអាល់កុលក្រៅពីវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។

ឃ. ការមិនបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសុខភាពមុនពេលចុះឈ្មោះ

៩.​ គោលការណ៏នេះអាចត្រូវបានលុបចោលដោយទូរស័ព្ទទៅប៊ីម៉ាលេខ 010 242 248។ ការកាត់បុព្វលាភនឹងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង។

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យស្មាត

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យស្មាតគឺផ្តល់ជូនតែអតិថិជនស្មាតប៉ុណ្ណោះ នឹងមានការរៀបរៀងដោយប៊ីម៉ា, ផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចឈានមុខគេ។ គ្រោះថ្នាក់និងការរងរបួសអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនបានដឹងមុន ហើយការស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យជាលទ្ធផលអាចបង្កឱ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្រើន។ ជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាតអ្នកអាចបញ្ឈប់ការព្រួយបារម្ភអំពីប្រាក់ ហើយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែប្រសើរឡើង។ ការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងនឹងបង់ជូនអ្នករហូតដល់ 10ដុល្លារសម្រាប់រាល់យប់ដែលអ្នកស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ។

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ស្មាត

 
 
តំលៃចាប់ពី$1.60

 
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
បុព្វលាភ8សេន/ថ្ងៃ*=1.60 USD/ខែ
 (10USD/យប់)
 
សំណង320 USD

ធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ស្មាត

តំលៃចាប់ពី$1.60

 
បង់តាមរយៈភ្នាក់ងារទូទាត់
 
បុព្វលាភ8សេន/ថ្ងៃ*=1.60 USD/ខែ
 (10USD/យប់)
 
សំណង320 USD
គោលការណ៍នៃការធានារ៉ាប់រងលើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្មាត

១. ការចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រង, អ្នកត្រូវតែមានអាយុចន្លោះពី 18 រហូតដល់ 69ឆ្នាំ។

២.​ ​ការកាត់បុព្វលាភរ៉ាប់រង នឹងទទួលបានការធានារ៉ាប់រង100% ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះ, ហើយការធានារ៉ាប់រងនឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីមានការកាត់ទឹកប្រាក់បានជោគជ័យ,​ ឧទាហរណ៍, ប្រសិនបើលក្ខិណាបានចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី15 ខែមករា, ការកាត់ទឹកប្រាក់បុព្វលាភរបស់នាង នឹងការធានា100% ទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី16 ខែមករា, នឹងការធានារ៉ាប់រងពិតនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី1 ខែមីនា អាស្រ័យលើការកាត់ទឹកប្រាក់ពីខែមុន(ធានារ៉ាប់រងទាំងពីរ ទៅលើគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ នឹងជំងឺ)

៣.​ ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់បុព្វលាភរ៉ាប់រងពេញលេញមិនត្រូវបានកាត់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ នោះផ្នែកខ្លះនឹងត្រូវផ្តល់ជួនដោយផ្អែកលើចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលបានកាត់។

៤. ការទាមទារសំណងត្រូវបានទុករយៈពេលរហូតដល់ 3 ខែនៃការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីពេទ្យ។

៥. ដំណើរការនៃការទាមទារសំណងនឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីឯកសារខាងក្រោមត្រូវបានដាក់ជូន៖

ក. ភស្តុតាងនៃការចុះឈ្មោះ (សារបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះ ឬសារទទួលបានការធានារ៉ាប់រង) ។ ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬសៀវភៅគ្រួសារ) ។

ខ. ប័ណ្ណបើកបរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​។ ភស្តុតាងនៃការចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ (លិខិតបញ្ជាក់ពីរោគវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់)

គ. ព័ត៌មានលំអិតពីថ្ងៃចូល និងថ្ងៃចេញពីមន្ទីរពេទ្យ,​ ឈ្មោះអ្នកជំងឺ, អាយុ និងភេទ, ថ្ងៃនៃការជូនដំណឹង,ការអង្កេតដែរបានធ្វើរួច, ការព្យាបាលដែលបានផ្តល់ជូន មានត្រា នឹងហត្ថលេខាពីវេជ្ជបណ្ឌិត ឬវិក័យប័ត្រទូទាត់ និងវិក័យប័ត្រចុងក្រោយ) ។

៦. ការទាមទារសំណងនឹងមិនត្រូវបានបង់ថ្លៃព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែ៖

ក. ការរងរបួសដោយខ្លួនឯង, ការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាត ឬការព្យាបាលដែលមិនសមស្របទៅតាមដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្ត

ខ. ការមានផ្ទៃពោះ

គ. គ្រឿងញៀន ឬការញៀនស្រា

ឃ. ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានពីមុន ឬកើតឡើងដដែលក្នុងរយៈពេលតែ 3 ខែដំបូងបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះ

ង. សង្គ្រាម, ការលុកលុយសកម្មភាពរបស់សត្រូវ(មិនថាសង្គ្រាមត្រូវបានប្រកាស រឺអត់) សង្គ្រាមស៊ីវិលការបះបោរ ឬបដិវត្តយោធា ឬដណ្តើមអំណាចធ្វើកូដកម្មកុបកម្មចលាចលស៊ីវិលអំពើភេរវកម្ម ឬផលវិបាកណាមួយ។

ច. ជំងឺរាតត្បាត, ជំងឺដូចជាជំងឺ SARS ជាដើម

ឆ. ការព្យាបាលដែលមិនស្របតាមរវេជ្ជសាស្ត្រ​, ការជ្រើសរើសការការពារ, ការជំនួសការព្យាបាល និងការវះកាត់កែសម្ផស្សរួមទាំងការព្យាបាលមាត់ធ្មេញ

ជ. ការមិនបង្ហាញពីស្ថានភាពសុខភាពមុនពេលចុះឈ្មោះ។ អ្នកដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងគួរតែមានសុខភាពល្អ និងមិនមានជំងឺមុនការចុះឈ្មោះ។

៧. គោលការណ៏នេះអាចត្រូវបានលុបចោលដោយទូរស័ព្ទទៅប៊ីម៉ាលេខ 010 242 248។ ការកាត់បុព្វលាភនឹងត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង។

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia