ព័ត៌មាន & ការទទួលស្គាល់

ប៊ីម៉ា គឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាក្រមហ៊ុននាំមុខគេ នូវការបង្កើតថ្មីដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ។ ពួកយើងបានឈ្នះនូវពាន់រង្វាន់ធំៗ រួមមាន ពាន់រង្វាន់ GSMA Global Mobile ប្រចាំឆ្នាំ 2019, រង្វាន់អូស្កា នៃទូរសព្ទ័ចល័ត ។ សូមអានខាងក្រោមនេះ ដើម្បីរកព័ត៌មានថ្មីៗ និង ពានរង្វាន់ដែលឈ្នះ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ជ្រើសរើសដោយ

ប្រសិនបើមានសំនួរទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ សូមទំនាក់ទនង៖ អ៊ីម៉ែល : [email protected]
|ទូរសព្ទ័: (855) 15 569 111

សំនួរទូទៅ | គោលការណ៍ឯកជនភាព | ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំនាក់ទំនង 010242248 | [email protected]

ជាន់ទី8 (ប្រាំបី) នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU) អាគារលេខ36 ផ្លូវលេខ169 សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ7មករា រាជធានីភ្នំពេញ

BIMA Cambodia